Preview Mode Links will not work in preview mode

Chip 'N Charge


Oct 13, 2017

I dette afsnit forsøger jeg at få et indblik i det nogle af de amerikanske tennis systemer ved at interviewe Morten Christensen, der er junior ansvarlig for USTA Northern California, og Peter Wright, der er head coach for Berkeleys herrehold.