Preview Mode Links will not work in preview mode

Chip 'N Charge

Apr 13, 2018

Jeg har fået besøg af Simon Verner og Kim Lykke og sammen diskuterer vi vores junioroplevelser sammenlignet med nutidens juniorers, og hvad den udviklng evt har af betydning.