Preview Mode Links will not work in preview mode

Chip 'N Charge

Oct 13, 2017

I dette afsnit forsøger jeg at få et indblik i det nogle af de amerikanske tennis systemer ved at interviewe Morten Christensen, der er junior ansvarlig for USTA Northern California, og Peter Wright, der er head coach for Berkeleys herrehold.


Sep 14, 2017

Jeg byder velkommen til en snak om dansk og international tennis, og hvert afsnit har spændende gæster.